Aanmelden

  Gegevens cursist

  Naam cursist

  Geboortedatum

  Geslacht
  ManVrouw

  Contact gegevens

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail adres cursist

  Telefoonnummer

  Naam ouders/verantwoordelijke

  Les gegevens

  Kies je les

  Duur cursus

  Procedure

  Aanmelden

  1. Je ontvangt eerst een automatische ontvangstbevestiging van je online aanmeldingsformulier en binnen twee weken ontvang je een ontvangsbevestiging van je aanmelding per post.
  2. Wanneer je daadwerkelijk geplaatst bent ontvang je daar opvolgend schriftelijk/mondeling bericht. De cursus start nadat je bericht hebt gekregen van de docent of de administratie over de lesdag, -tijd en plaats. De docent neemt contact op voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijg je informatie en advies over de cursus, de aanschaf van het lesmateriaal, de mogelijke aanschaf of huur van een instrument en de datum en tijd van de eerste les.
  3. Heb je je ingeschreven voor een korte cursus, dan krijg je uiterlijk tien dagen van te voren een uitnodiging.
  4. De docent deelt de groepen in op basis van leeftijd en niveau.
  5. Als de cursus niet doorgaat krijg je altijd bericht. Het kan voorkomen dat je pas daarover wordt geïnformeerd vlak voor de desbetreffende cursus. Dat komt omdat soms pas vlak voor de startdatum bekend is of een cursus voldoende aanmeldingen heeft om door te gaan.

  Betaling

  Automatische incasso
  Via een automatische incasso is het mogelijk het lesgeld voor jaarcursussen in termijnen te voldoen. Het lesgeld wordt in maximaal elf gelijke delen maandelijks gefactureerd. Betaling in één keer is ook mogelijk.

  Betalingsverplichting
  De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Flevomuziekschool B.V. zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.

  Restitutie
  Restitutie van het lesgeld en/of ontheffing van de betalingsverplichting vindt alleen plaats indien er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 4 en 5 van de algemene lesvoorwaarden.

  Algemene lesvoorwaarden

  In de Algemene Lesvoorwaarden 2018-2019 vind je informatie over onder andere de lesovereenkomst restititutie van het lesgeld, vervanging van docent, tarieven en de mogelijkheid voor het huren van instrumenten. De Algemene Lesvoorwaarden kun je hier downloaden.

  Omgangsregels

  Flevomuziekschool staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Flevomuziekschool lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. Voor medewerkers moet het prettig zijn om bij de muziekschool hun werk te kunnen uitvoeren. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals: seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en pesten.