was successfully added to your cart.

Update 8 maart 2021: Vanwege de nieuwe corona maatregelen vanuit de regering moeten moeten wij onze huisregels ook aanpassen. Wij zijn weer geopend je kan je weer aanmelden voor muziekles.LET OP! Nieuwe huisregels

– Wachtruimte is alleen nog bedoeld voor cursisten. Ouders/ verzorgers moeten nu buiten of in de auto wachten.
– Mondkapje verplicht voor cursisten boven 12 jaar in de wachtruimte en in de hal. In het leslokaal mogen de mondkapjes af.

Onderstaande regels waren al van kracht en zullen we blijven hanteren:
– Wij schudden geen handen.
– Handen moeten regelmatig gewassen worden
-Alle leerlingen moeten vóór de les, hun handen insmeren met hygiënische gel.
– Daarnaast zullen we vaker op de dag onze meubels, studio’s, deurknoppen, toilet, apparatuur en  overige spullen desinfecteren.

Wanneer kom je niet naar de Flevomuziekschool/ Flevo DJ Academy?
– Bij klachten zoals: Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
– Als je in de afgelopen 14 dagen in contact bent geweest met een corona patient of in een risicogebied (code Oranje/ Rood) bent geweest.

De 1,5 meter afstand

Wij verwachten dat iedereen zich aan deze regels gaat houden; uitzonderingen kunnen we niet toestaan. Wij zullen de regels die van toepassing zijn op de leerlingen/begeleiders hieronder vermelden. We zullen allemaal wat alert moeten blijven om deze regels na te leven.

De studio’s:
De opstelling zal daar waar nodig veranderd worden zodat een afstand van 1,5 meter gegarandeerd is. De leerling neemt als eerste achter in de lesruimte plaats, de leerkracht als tweede. Op deze manier kan de leerkracht aan het eind van de les kijken of er ruimte is om de school te verlaten. Begeleiders mogen niet mee naar de les. Ook duo lessen kunnen geen doorgang vinden.

De wachtruimte:
De wachtruimte zal zolang de 1,5 meter regels gelden niet gebruikt mogen worden om te gaan zitten. Ouders/begeleiders en leerlingen die te vroeg zijn, dienen allemaal buiten de school te blijven wachten. Neem daar ook voldoende afstand van elkaar. De leerkracht zal naar buiten komen om een leerling te halen en weer terug te brengen. Dan kunnen er eventuele zaken met ouders/begeleiders besproken worden.

De lestijden:
We vragen iedereen om precies zijn lestijd aanwezig te zijn.

Avond klok

Door invoering van de avondklok zullen wij onze lessen tot uiterlijk 20:30 duren zodat iedereen nog tijd heeft om naar huis te gaan.

 

Whatsapp ons!